شرکت فنی و مهندسی ساوالان سیر آسیا

دلیل این اشتباهات آن است که اکثر قطعات آسانسور از دید عموم پنهان است و در نتیجه آن مسافرین در مورد آسانسور تصورات اشتباه می نمایند .

در زیر به بخشی از این اشتباهات و واقعیت موجود اشاره می شود :

اشتباه:بسیاری از مردم تصور می کنند آسانسور فقط توسط یک سیم بکسل نگهداشته می شود و در صورت پاره شدن سقوط می کند.

واقعیت:آسانسور توسط چندین طناب فولادی نگهداشته می شود . هر هر طناب به تنهایی می توانند یک کابین با ظرفیت کامل را نگهدارد .

اشتباه:بسیاری از مردم تصور می کنند یک آسانسور پر از مسافر سقوط خواهد کرد .

واقعیت:با وجود سنسور اورلود  آسانسور حرکت نخواهد کرد و مسافرین اضافه می بایست از آسانسور پیاده شوند. 

 اشتباه: برخی مردم مدعی می شوند آسانسوری که در آن سوار بوده اند ناگهان چند طبقه سقوط نموده و سپس به خودی خود ایستاده است.

 واقعیت:این یک توهم است. کارشناسان آسانسور بر این باورند که مردم یه یکی از دلایل زیر ممکن است چنین حسی داشته باشند :

۱- آسانسور در جهتی حرکت کند که خلاف تصور آنها است .

۲- آنها به نمراتور شستی کابین نگاه میکنند و احساس می کنند شماره ها زودتر عوض می شوند و این موجب احساس سقوط می شود .

۳- ترمز اضطراری آسانسور به دلایل مکانیکی عمل می کند و به دلیل شتاب منفی وارده احساس سقوط به مسافرین دست می دهد.

 اشتباه:برخی مردم فکر می کنند که درب طبقات هنگامی که آسانسور در سر طبقه وجود ندارد خود به خود باز میشود .

 واقعیت:آسانسور طوری طراحی شده که در کابین باز شدن در طبقه را کنترل می کند . هنگامی که کابین به یک طبقه میرسد در کابین با در طبقه درگیر شده وبا باز شدن در کابین در طبقه نیز باز می شود.

اشتباه:بسیاری از مردم هنگامی که آسانسور در بین طبقه گیر می کند فکر می کنند هر لحظه امکان سقوط آن وجود دارد و ایشان باید سعی کنند به هر نحو ممکن از کابین خارج شوند .

 واقعیت:تلاش برای خروج از آسانسور توسط افراد داخل آن می تواند منجر به آسیب های جانی جدی شود . کابین آسانسور طوری طراحی شده است که بصورت یک {اتاق امن } بوده و امنترین جا برای ماندن می باشد . شما باید آژیر را به صدا در آورده و فقط منتظر بمانید تا توسط فرد آموزش دیده از کابین خارج شوید . ضمنا" همواره هوا به اندازه کافی در آسانسور وجود دارد .

منبع :نشریه سندیکای آسانسور

 

نوشته شده توسط savalan در ساعت 14:12 | لینک  |